Pick Up Point/Hjemkjøring

Description:

Er dette ønskelig?


KjønnAlder


Hvor mange er du/dere i husholdningen?


Hvor ofte handler du dagligvarer?


Hvor mange av disse gjøres på Coop Obs! Løren?


Hvis Coop Obs! Løren hadde tilbudt pickup point for dagligvarer, hadde du brukt det?
hvis ja, hvor ofte?


Hvis nei, hvorfor ikke?
Hvis Coop Obs! Løren hadde tilbudt hjemkjøring av dagligvarer, hadde du brukt det?
hvis ja, hvor ofte?


Hva har mest å si for om du ville benyttet deg av tilbudet eller ikke?