Pick Up Point/Hjemkjøring

Description:

Er dette ønskelig?


KjønnAlder


Hvor mange er du/dere i husholdningen?


Hvor ofte handler du dagligvarer?


Hvor mange av disse gjøres på Coop Obs! Løren?


Hvis Coop Obs! Løren hadde tilbudt pickup point for dagligvarer, hadde du brukt det?
hvis ja, hvor ofte?


Hvis nei, hvorfor ikke?

Hva har mest å si på hvorvidt du ville brukt det eller ikke?

Hvis Coop Obs! Løren hadde tilbudt hjemkjøring av dagligvarer, hadde du brukt det?


hvis ja, hvor ofte?


Hvis nei, hvorfor ikke?

Hva har mest å si på hvorvidt du ville brukt det eller ikke?