ELIT

Description:

Fyll i rutorna med det alternativ som passar dig bäst!


Hur gick träningen idag

Hur var tränarnas insats?


Vad ska du tänka på till nästa gång?

Uppfyllde du dina mål inför träningen?