Den akutte patient modul 1 2018 dag1 Rev

Description:

Kaere student og kollega. Vi har meget brug for netop din evaluering saa vi kan evaluere og optimere modulet.
Svar derfor paa spoergsmaalene om dag 1 i modul i modul 1


ABCDE og TOKS, MD Relevans?

Jeg fik stoerre forstaaelse af ABCDE som et centralt redskab

Akutte patienter praehospitalt. EFC. Relevans?

Akutte patienter praehospitalt. oplaeg ved Erika F Christensen. Jeg laerte noget nyttigt

Oplaeg om AMK central v. Mette Boegeskov-Jensen. Jeg fik stoerre forstaaelse for hvordan vagtcentralen fungerer

Ambulancetjenesten v. Karina Jensen. Jeg fik større forståelse for ambulancetjenestens indsats.

Praehospitale laeger oplaeg v Michael Dahl. Jeg laerte noget, jeg har brug for.

Formiddagens program. Jeg fik stoerre forstaaelse for sammenhaengen i det praehospitale forloeb.


Traume v. Mohammed Adel Al-Bayati. Jeg laerte noget jeg har brug for.

Formiddagssessionen som helhed

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Hvor relevant var det for mig

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Jeg fik en stoerre forstaaelse for visitation og telefonisk kommunikation i almen praksis

Tidskritiske tilstande i ortopædkirurgi v. Sten Rasmussen. Jeg fik stoerre forstaaelse for prioritering af akutte skader i ortopædkirurgi.

Var der noget du manglede under det overordnede emne

Var der noget der kunne undvaeres

Kommentarer til dagen som helhed