Den akutte patient modul 1 2018 dag1

Description:


ABCDE og TOKS, Michael Dahl. Hvor relevant var indlaegget?


ABCDE og TOKS. Jeg fik stoerre forstaaelse af ABCDE som et centralt redskab


Akutte patienter praehospitalt. oplaeg ved Erika F Christensen. Hvor relevant var det ?


Akutte patienter praehospitalt. oplaeg ved Erika F Christensen. Jeg laerte noget nyttigt


Oplaeg om AMK central v. Mette Boegeskov-Jensen. Jeg fik stoerre forstaaelse for hvordan vagtcentralen fungerer


Ambulancetjenesten v. Karina Jensen. Jeg fik større forståelse for ambulancetjenestens indsats.


Praehospitale laeger oplaeg v Michael Dahl. Jeg laerte noget, jeg har brug for.


Formiddagens program. Jeg fik stoerre forstaaelse for sammenhaengen i det praehospitale forloeb.


Traume v. Mohammed Adel Al-Bayati. Jeg laerte noget jeg har brug for.


Formiddagssessionen som helhed


Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Hvor relevant var det for mig


Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Jeg fik en stoerre forstaaelse for visitation og telefonisk kommunikation i almen praksis


Tidskritiske tilstande i ortopædkirurgi v. Sten Rasmussen. Jeg fik stoerre forstaaelse for prioritering af akutte skader i ortopædkirurgi.


Var der noget du manglede under det overordnede emne

Var der noget der kunne undvaeres

Kommentarer til dagen som helhed