Den akutte patient modul 1 2017 dag1

Description:

Hej student, som saedvanlig er du proevekanin og vi har brug for dine input til at optimere modulet.
Svar derfor paa spoergsmaalene om dag 1 i modulet


akutte patienter praehospitalt. oplaeg ved Erika F Christensen. Hvor relevant var det ?


akutte patienter praehospitalt. oplaeg ved Erika F Christensen. Jeg laerte noget nyttigt


Oplaeg om AMK central. Jeg fik stoerre forstaaelse for hvordan vagtcentralen fungerer


Praehospitale laeger oplaeg v Jakob Stegger. Jeg laerte noget, jeg har brug for


formiddagens program. Jeg fik stoerre forstaaelse for sammenhaengen i det praehospitale forloeb.


ABCDE og TOKS. Jeg fik stoerre forstaaelse af ABCDE som et centralt redskab


Traume. Oplaeg v Jakob Stegger. Jeg laerte noget jeg har brug for


Formiddagssessionen som helhed


Tidskritiske tilstande i almen praksis. Hvor relevant var det for mig


Tidskritiske tilstande i almen praksis. Jeg fik en stoerre forstaaelse for visitation og telefonisk kommunikation i almen praksis


Tidskritiske tilstande i ortop├Ždkirurgi. Jeg fik stoerre forstaaelse for prioritering af akutte skader i ortop├Ždkirurgi.


Var der noget du manglede under det overordnede emne

Var der noget der kunne undvaeres

Kommentarer til dagen som helhed