Den akutte patient jan 2020. U1D1

Description:

Kaere student og kollega. Vi har meget brug for netop din evaluering saa vi kan evaluere og optimere modulet.
Svar derfor paa spoergsmaalene om dag 1 i modul i modul 1


Oplæg om AMK central v. Mette Bøgeskov-Jensen. Jeg fik større forståelse for, hvordan vagtcentralen fungerer

Ambulancetjenesten v. Kim Underbjerg Bejlegaard. Jeg fik større forståelse for ambulancetjenestens indsats.

Akutte patienter præhospitalt. v. Erika F Christensen. Hvor relevant var det ?

Akutte patienter præhospitalt. v. Erika F Christensen. Jeg lærte noget nyttigt

Præhospitale læger, triage og ABCDE v Marlene Kanstrup. Jeg lærte noget, jeg kan bruge.

Brandskader v. Mohammed Adel Al-Bayati. Jeg lærte noget, jeg har brug for.

Brandskader v. Mohammed Adel Al-Bayati. Undervisningsformen var:


Formiddagens program. Jeg fik større forståelse for sammenhaengen i det præhospitale forløb.


Formiddagssessionen som helhed

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Hvor relevant var det for mig

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Jeg fik en større forståelse for visitation og telefonisk kommunikation i almen praksis

Tidskritiske tilstande i ortopædkirurgi v. Sten Rasmussen. Jeg fik stoerre forstaaelse for prioritering af akutte skader i ortopædkirurgi.

Var der noget, du manglede under det overordnede emne?

Var der noget, der kunne undværes

Kommentarer til dagen som helhed