Den akutte patient dag 5

Description:

Sidste dag i en lang uge. Haaber I orker at svare paa de sidste spoergsmaal. Og saa ses vi igen i uge 21


Jeg fik nyttig viden om fælles principper for D og E


Jeg fik en større praktisk forståelse af sundhedslovens rammer for mit fremtidige arbejde som læge.


Jeg fik en større praktisk forståelse af psykiatrilovens rammer for mit fremtidige arbejde som læge.


Dilemma casene var relevante og jeg laerte noget nyttigt om D og E problematikker


Jeg foeler mig bedre rustet til at haandtere patienter med DE problemer efter i dag


Kommentarer til formiddagens program.

Sessionerne om det akut syge barn var relevante og jeg laerte noget nyttigt


Jeg fik nyttig viden om vurdering af det akutte barn i almen praksis


Jeg fik nyttig viden om alarmsymptomer hos boern


Kommentarer til eftermiddagens program


Ugen har som helhed givet et overblik over tilgangen til den akutte patient.


Er der emner omkring den akutte patient du synes du mangler?

Har du kommentarer til ugen som helhed?

Har du kommentarer til det udleverede materiale?