Den akutte patient dag 5

Description:

Sidste dag i en lang uge. Haaber I orker at svare paa de sidste spoergsmaal. Og saa ses vi igen i uge 21


D og E.. Oplaeg om psykiatri. Det var relevant og jeg laerte noget nyttigt


Jeg laerte noget vigtigt nyt om lovgivningens rammer for mit fremtidige arbejde som laege


Dilemma casene var relevante og jeg laerte noget nyttigt om D og E problematikker


Jeg foeler mig bedre rustet til at haandtere patienter med DE problemer efter i dag


Sessionen om det akut syge barn var relevant og jeg laerte noget nyttigt


Jeg fik nyttig viden om vurdering af det akutte barn i almen praksis


Jeg fik nyttig viden om alarmsymptomer hos boern


Dagen som helhed


Var der noget du manglede

Ugen som helhed. Har givet et rimeligt overblik over tilgangen til den akutte patient


Ugen som helhed. Kommentarer?

Det udleverede skriftlige materiale