Den akutte patient dag 2019. Modul 1. Dag 5

Description:


Fokus på D og E - Fælles principper. Det var relevant og jeg lærte noget nyttigt


Konflikthåndtering. Det var relevant og jeg lærte noget nyttigt


Jeg lærte noget vigtigt nyt om lovgivningens rammer for mit fremtidige arbejde som læge


Dilemma casene var relevante, og jeg lærte noget nyttigt om D og E problematikker


Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere patienter med DE problemer efter i dag


Sessionen om det akut syge barn var relevant og jeg lærte noget nyttigt


Jeg fik nyttig viden om vurdering af det akutte barn i almen praksis


Jeg fik nyttig viden om alarmsymptomer hos børn


Dagen som helhed


Var der noget du manglede

Ugen som helhed. Har givet et rimeligt overblik over tilgangen til den akutte patient


Ugen som helhed. Kommentarer?

Og til sidst: Det udleverede skriftlige materiale? Tak for dine tilbagemeldinger!