Den akutte patient dag 2. 130218

Description:

Tak for konstruktive svar i gaar. Hvad mon I synes om i dag


Den akut syge gamle patient . Var emnet relevant behandlet

Oplaeg om a-punktur. Jeg laerte noget nyttigt og relevant

Introduktion til FLUS. Jeg laerte noget relevant og nyttigt

Dilemma case om astma og KOL exacerbation. Jeg laerte noget relevant og nyttigt

Iltbehandling. Jeg laerte noget nyttigt og relevant

jeg foeler mig mere sikker paa behandling af respirationsinsufiiciente patienter efter i dag

Respiratorbehandling cases. Jeg laerte noget relevant og nyttigt


Patient- og paaroerende- involvering. Jeg føler mig bedre rustet efter gruppearbejdet
Dagen som helhed


Kommentarer til dagen ?