Den akutte patient dag 2

Description:

Tak for konstruktive svar i gaar. Hvad mon I synes om i dag?


oplaeg om den aeldre akutte patient.. Jeg fik en stoerre forstaaelse for håndtering af den akut syge gamle patient.


Oplaeggene om a-punktur. Oplæggene gav mig en større forståelse for analyse og tolkning af arteriegasanalyser.


Oplaeg om astma og differentialdiagnoser. Jeg laerte noget relevant og nyttigt


Dilemmacase, astma. Jeg laerte noget relevant og nyttigt


Intro til iltbehandling. Jeg fik en større forståelse for ilt som lægemiddel.


Iltcases. Jeg fik en større forståelse for anvendelse af ilt i patientbehandlingen.


NIV og Respiratorbehandling. Jeg laerte noget relevant og nyttigt


Patient- og pårørende involvering. Jeg fik en god forståelse for udfordringerne i forbindelse med at inddrage patient og pårørende i behandlingen


Dagen som helhed


Kommentarer til dagen ?