Den akutte patient dag 2

Description:

Tak for konstruktive svar i gaar. Hvad mon I synes om i dag?


oplaeg om den aeldre akutte patient.. Jeg laerte noget nyttigt og relevant






oplaeg om a-punktur. Jeg laerte noget nyttigt og relevant






oplaeg om niv og respiratorbehandling. Jeg laerte noget relevant og nyttigt






Jeg foeler mig stadig meget usikker paa a-gas analyse og vil gerne have mere undervisning




dilemma case om respirationsinsufficiens. Jeg laerte noget relevant og nyttigt






Oplaeg om iltbehandling. jeg laerte noget nyttigt og relevant






jeg foeler mig mere sikker paa behandling af respirationsinsufiiciente patienter efter i dag






Dagen som helhed






Kommentarer til dagen ?