Den akutte patient Jan 2020 U2D2

Description:


Hvordan var dit udbytte af det teoretiske oplæg om cirkulatoriske problemer


Hvordan var dit udbytte af simulationen om kardiogent shock m. hjertestop (Fabian og Mette)


Hvordan var dit udbytte af fædighedsstationen om sikker defibrillering (Ulrik C)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om sepsis (Caroline og Karis)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om anafylaksi (Peter og Astrid)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om lungeemboli (Marianne og Tina)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om småskader? (Ida)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstation om diagnostiske værktøjer (Gunnar)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om blødningsshock (Kirstine og Mathilde)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om basic FATE? (Angela & Piotr)


Formålet med dagen var overvejende håndtering af shock - i hvor høj grad blev det opfyldt


Hvordan var dagen som helhed

Kommentarer til dagen som helhed