Den akutte patient Dag 4

Description:

Dagens emne er shock og tidskritiske kirurgiske tilstande. Det er svaert at prioritere i disse store emner. Jeres kommentarer er vigtige


Oplaeg om shock og sepsis. relevant og jeg laerte noget nyttigt


Jeg fik en bedre forstaaelse for shock mekanismer og den primaere tilgang


Oplaeg om kardiogent shock. Relevant og jeg laerte noget nyttigt


Formiddagssessionen som helhed. Kommentarer?

Akut kirurgi. Relevant. Jeg laerte noget nyttigt


Jeg foeler mig mere sikker paa den primaere tilgang til den akutte kirurgiske patient


Prioritering på dagen. Vigtige ting jeg manglede

Dagen som helhed. Kommentarer