Den akutte patient 2 dag 2

Description:

Vi er meget glade for jeres tilbagemeldinger paa dette kursus, som jo er helt nyt for os alle


Hvordan var udbyttet af det teoretiske oplaeg om c-problemer


Hvordan var udbyttet af faerdighedsstationen om defibrillatoren


Hvordan var udbyttet af simulationen om lungeemboli


Hvordan var udbyttet af simulationen om STEMI og BLS


Hvordan var udbyttet af simulationen om bloedningsshock


Hvordan var udbyttet af simulationen om sepsis


Hvordan var udbyttet af simulationen om anafylaksi


Hvordan var udbyttet af simulationen om anafylaksi


Formaalet med dagen var - haandtering af shock - i hvor hoej grad blev det opfyldt


Kommentarer til dagen som helhed