Den akutte patient 2019 modul 2 dag 3

Description:

Dagen handler om D + E problemer. Nogle sessioner er nye for os. Vi har brug for at vide, om det fungerer


Hvordan var dit udbytte af oplægget om neurologiske katastrofer (Malin EC)


Hvordan var dit udbytte af stationen om jura (Henrik Bøggild)


Hvordan var dit udbyttet af stationen om Lægeerklæring ved tvangsindlæggelse (Troels)


Hvordan var dit udbyttet af stationen om thoraxtraumer (Kristinn)


Hvordan var dit udbytte af station om Diabetisk ketoacidose (Anna og Eva)


Hvordan var dit udbytte af stationen om psykose/delir (Peter & Trine)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om TCI/apopleksi (Rasmus & Tina)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om udredning af delir og ændret bevidsthedsniveau? (Mathias)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om traume? (Axel & Ina)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om smertebehandling? (Claus B)


Efter i dag føler jeg mig bedre rustet til at modtage akutte patienter med D og E problematikker


Hvordan var dagen som helhed

Dagen som helhed. Kommentarer