Den akutte patient 2019 modul 2 dag 2

Description:


Hvordan var dit udbytte af det teoretiske oplaeg om circulatoriske-problemer


Hvordan var dit udbytte af faerdighedsstationen om sikker defibrillering (Henrik V)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om lungeemboli (Anne & Anne)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om kardiogent shock m. hjertestop (Fabian og Tina)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om blødningsshock (Rasmus og Karis)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om sepsis (Eva og Sofie)


Hvordan var dit udbytte af simulationen om anafylaksi (Maria og Mette)


Hvordan var dit udbytte med færdighedsstationen om POC UL (Elisa)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om småskader? (Ida)


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om FATE? (Kimberley)


Formålet med dagen var overvejende håndtering af shock - i hvor høj grad blev det opfyldt


Hvordan var dagen som helhed

Kommentarer til dagen som helhed