Den akutte patient 2019 modul 1 dag 2

Description:


Den akut syge gamle patient . Var emnet relevant behandlet


Fortolkning af a-punktur (1) v. Bodil Rasmussen. Oplægget var nyttigt og relevant


Fortolkning af a-punktur (2). Gruppearbejde. Vælg gerne flere punkter.

KOL m differentialdiagnoser v. UMW. Jeg lærte noget relevant og nyttigt


KOL m differentialdiagnoser v. UMW, og PAJ Jeg lærte noget relevant og nyttigt


Jeg føler mig mere sikker på behandling af respirationsinsufiiciente patienter efter i dag


Det respiratoriske svigt og behandling heraf. BSR, UMW og OS. Jeg lærte noget relevant og nyttigt


Lungeinfektioner UMW og BSR. Relevans af undervisningen

Dagen som helhed


Kommentarer til dagen ? Herunder undervisningsformer og emner.