Den akutte patient 2019 modul 1 dag1

Description:

Kaere student og kollega. Vi har meget brug for netop din evaluering saa vi kan evaluere og optimere modulet.
Svar derfor paa spoergsmaalene om dag 1 i modul i modul 1


Oplæg om AMK central v. Mette Bøgeskov-Jensen. Jeg fik større forståelse for, hvordan vagtcentralen fungerer

Ambulancetjenesten v. Kim Underbjerg Bejlegaard. Jeg fik større forståelse for ambulancetjenestens indsats.

Akutte patienter præhospitalt. v. Erika F Christensen. Hvor relevant var det ?

Akutte patienter præhospitalt. v. Erika F Christensen. Jeg lærte noget nyttigt

Præhospitale læger, triage og ABCDE v Michael Dahl. Jeg lærte noget, jeg kan bruge.

ABCDE og TOKS, Michael Dahl. Hvor relevant var indlægget?

ABCDE og TOKS. Jeg fik større forståelse af ABCDE som et centralt redskab

Traume v. Mohammed Adel Al-Bayati. Jeg lærte noget, jeg har brug for.

Brandskader v. Mohammed Adel Al-Bayati. Undervisningsformen var:


Formiddagens program. Jeg fik større forståelse for sammenhaengen i det præhospitale forløb.


Formiddagssessionen som helhed

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Hvor relevant var det for mig

Tidskritiske tilstande i almen praksis v. Martin Bach Jensen. Jeg fik en større forståelse for visitation og telefonisk kommunikation i almen praksis

Tidskritiske tilstande i ortopædkirurgi v. Sten Rasmussen. Jeg fik stoerre forstaaelse for prioritering af akutte skader i ortopædkirurgi.

Var der noget, du manglede under det overordnede emne?

Var der noget, der kunne undværes

Kommentarer til dagen som helhed