Den akutte patient 2019. Modul 1. Dag 4

Description:


Diagnostik og initiel behandling. Relevant og anvendeligt.


Hold: Septisk shock. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Hold: Kardiogent shock. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Hold: Hypovolæmisk shock. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Hold: Obstruktivt og anafylaktisk shock. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Formiddagen gav mig en bedre forståelse for shock mekanismer og den primære tilgang


Formiddagssessionen som helhed. Kommentarer? Herunder tanker om forelæsning kontra holdarbejde

Akut thoraxkirurgi. Relevant. Jeg lærte noget nyttigt


Akut abdominalkirurgi. Relevant. Jeg lærte noget nyttigt


Akut Karkirurgi. Relevant. Jeg lærte noget nyttigt


Jeg føler mig mere sikker på den primære tilgang til den akutte kirurgiske patient


Prioritering på dagen. Vigtige ting jeg manglede

Dagen som helhed. Kommentarer