Den akutte patient 2019. Modul 1. Dag 3

Description:


Væske- og elektrolytbehandling til den akutte patient. CS. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Akut endokrionologi. AP. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Forfrysninger, let og moderat hypotermi. MAA-B. Relevant og jeg laerte noget nyttigt


Patienten med brystsmerter/akutte hjertesmerter. AMJ & MRSN. Relevant og jeg lærte noget nyttigt


Efter i dag føler jeg mig bedre rustet til at håndtere patienter med akutte brystsmerter


Undervisningsform. Kommentarer? Gruppeundervisning kontra forelæsning?

Dagen som helhed


Kommentarer til dagen som helhed