Den akutte patient 2018 modul 2 dag 3

Description:

Dagen handler om D + E problemer. Nogle sessioner er nye for os. Vi har brug for at vide, om det fungerer


Hvordan var dit udbytte af oplægget om konflikthåndtering


Hvordan var dit udbytte af oplægget om neurologiske katastrofer


Hvordan var dit udbytte af stationen om lægeerklæring ved tvangsindlæggelse


Hvordan var dit udbyttet af stationen om ortopæd kirurgi


Hvordan var dit udbyttet af stationen om thoraxtraumer


Hvordan var dit udbytte af station om Diabetisk ketoacidose


Hvordan var dit udbytte af stationen om psykose/delir


Hvordan var dit udbytte af simulationen om TCI/apopleksi


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om udredning af delir og ændret bevidsthedsniveau?


Hvordan var dit udbytte af simulationen om traume?


Hvordan var dit udbytte af færdighedsstationen om smertebehandling?


Efter i dag føler jeg mig bedre rustet til at modtage akutte patienter med D og E problematikker


Hvordan var dagen som helhed

Dagen som helhed. Kommentarer