Bootcamp dag 3/4 medicin

Description:

En udfordrende dag i NordSim er forbi - svar venligst paa spoergsmaalene


Dagens tema genoplivning ved shock og hjertestop var relevant for mig


jeg kan starte basal genoplivning


Jeg har faaet bedre kendskab til ABCDE tilgang til den akutte patient


Jeg har faaet bedre kendskab til teamsamarbejde


Simulation ("rollespil") er et godt laeringsredskab for mig


Kommentarer ti dagen, noget du savnede, noget der skulle have vaeret mere af?