Bootcamp dag 3/4 kirurgi

Description:

Endnu en spaendende dag på bootcamp kursus. Det er ikke almindeligt, at medicinstuderende kan traene kirurgi paa denne maade. vi haaber du synes, det er pengene vaerd. Svar venligst paa disse spoergsmaal


Dagens tema, kirurgisk teknik var relevant for mig


Jeg kan binde en kirurgisk knude og suturere hud


Jeg har faaet bedre baggrund for at vaere assistent ved laparoskopi


Jeg kan standse bloedning fra et mindre blodkar


Jeg har faaet ny viden om anatomi


Jeg har faaet ny viden om steril teknik


Jeg foeler mig bedre rustet til rollen som operationsassistent


Kommentarer til dagen?