Bootcamp 2016 dag 3/4 kirurgi

Description:


Dagens tema, kirurgisk teknik var relevant for mig


Jeg kan binde en kirurgisk knude og suturere hud


Jeg har faaet bedre baggrund for at vaere assistent ved laparoskopi


Jeg kan standse bloedning fra et mindre blodkar


Jeg har faaet mere forstaaelse for anatomi


Jeg har faaet ny viden om steril teknik


Jeg foeler mig bedre rustet til rollen som operationsassistent


Kommentarer til dagen?