Ambulansen21

Description:

Din åsikt är värdefull. Ge mig återkoppling på vad som funkade bra och vad som behöver förbättras i presentationen och övningarna på medarbetardagen.


Vad är ditt övergripande betyg för presentationen?


Vad tyckte du om första övningen - "Tveksamt utförande"?


Vad tyckte du om andra övningen - "De gör inte"?


Beskriv med egna ord något som var bra, som inte skall ändras.

Beskriv med egna ord något som var dåligt, och borde ändras.